L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

L.I.N.E.  design,s.r.o.

Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a  v  z a s t a v a n o m  ú z e m í 
Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a  v  k r a j i n e

Projekt nízkoenergetického rodinného domu (Priechod)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Projekt nízkoenergetického rodinného domu (Turová pri Zvolene)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Projekt prístavby k veterinárnej klinike (Banská Bystrica)

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Projekt prístavby k rodinnému domu (Špania Dolina)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Projekt prístavby k rodinnému domu (Šenkvice)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Blok textu:  i n t e r i é r
Blok textu:  ú z e m n é   p l á n o v a n i e 
Blok textu:  f o t o g r a f i a
Blok textu:  i l u s t r á c i e  p o v e s t í  a  r o z p r á v o k

Múzeum—rekonštrukcia (Klenovec)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Terasa a vonkajšie sedenie pri RD (Ponická Huta)

 

· Štúdia

 

Projekt rodinného domu (Dunajská Lúžna)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Projekt prístavby a nadstavby k rodinnému domu (Podlavice)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Projekt prístavby k rodinnému domu (Špania Dolina)

 

· Štúdia

· Projekt pre stavebné povolenie

Riešenie fasády rodinného domu (Šalková)

 

 

Tribúna—športový areál (Lučatín)

 

· Štúdia

 

TPrestrešenie bazéna ˇKvetoslavov)

 

· Vizualizácie podľa štúdie