L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

L.I.N.E.  design,s.r.o.

Blok textu:  ú z e m n o p l á n o v a c i e  p o d k l a d y
 d r o b n á  a r c h i t e k t ú r a

Zdravšie bývať, zdravšie relaxovať, zdravšie oddychovať - úprava centra obce Závadka nad Hronom

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Hana Kasová

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

· Návrh drobnej architektúry

 

Blok textu:  ú z e m n é  p l á n y 
Blok textu:  f o t o g r a f i a
Blok textu:  i l u s t r á c i e  p o v e s t í  a  r o z p r á v o k
Blok textu:  i n t e r i é r
Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a

Úprava centra obce Hontianske Moravce, autobusová zastávka

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Hana Kasová

                          Ing. arch. Pavol Korček

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

· Návrh drobnej architektúry

 

Úprava verejných priestranstiev v obci Sudince

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Hana Kasová

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

· Návrh drobnej architektúry

 

Prístrešok v obci Dobrá Niva

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

Prístrešok—gulášovisko

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

Prístrešoknad vínnou pivnicou (Stupava)

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

Prístrešok (Lučatín)

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

Návrh cykloturistických trás v MR Pliešovská kotlina

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

 

Štúdia revitalizácie centrálneho priestoru obce Malinová

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Hana Kasová

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

· Návrh drobnej architektúry

 

Návrh autobusovej zastávky (Heľpa)

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

 

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Náučný chodník banskobystrického Permona

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                         

 

PD verejných priestranstiev (Pohorelá)

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Hana Kasová

                         

 

späť

späť